tilskudsordning

Tilskud til afledning af regnvand

I en årrække har det været muligt at få tilbagebetalt en del af kloaktilslutningsbidraget ved etablering af afledningsanlæg til regnvand. Tilbagebetalingens størrelse besluttes af den enkelte kommune, og oplysninger herom vil normalt kunne findes på kommunernes hjemmesider.

Såfremt regnvand anvendes til fx udskylning af toiletter, tøjvask med videre, skal der ikke betales vandafledningsafgift. Det vil derfor ofte også være økonomisk fordelagtigt at kontakte Alletiders Anlæg med henblik på udnyttelse af regnvandet i husholdningen.